آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1389 تاسیس و در راستای فراهم کردن تجهیزات پیشرفته و حساس و ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دقیق به تمامی رشته های این پردیس و سایر دانشگاه های کشور فعالیت می کند. این خدمات در دو بخش تجزیه شیمیایی مواد و ژنتیک و بیوتکنولوژی می باشند.

محققین محترم در صورت نیاز به استفاده از این خدمات، پس از تکمیل فرم های مربوط به نوع آزمایش و ارسال آن به دفتر پذیرش آزمایشگاه مرکزی می توانند نمونه های خود را تحویل و نتایج مورد نیاز را با مشاوره کارشناسان مرکز دریافت کنند.

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با پیشینه تاریخی طولانی در تربیت متخصصین در زمینه های متنوع علوم کشاورزی و منابع طبیعی و ارائه خدمات بی شمارفنی و مشاوره ای در این زمینه ها، بزرگترین و گسترده ترین مرجع آموزشی و پژوهشی علوم و فنون بخش های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی می باشد.

آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به منظور افزایش بهره وری استفاده از امکانات بخش های متنوع پژوهشی و فراهم ساختن زمینه و بستر لازم جهت انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی ، استفاده بهینه از توان پژوهشی اعضای هیات علمی و بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی تاسیس شده است. آزمایشگاه مرکزی با ارایه خدمات مشاوره ای و انجام فعالیت های متنوع آزمایشگاهی در زمینه های مختلف علوم و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می تواند به عنوان آزمایشگاه مرجع در سطح کشوری و منطقه ای ایفای وظیفه نماید.

اخبار و رویدادها
--------------------------------------

  آزمون مجدد یازدهمین دوره ایمنی آزمایشگاهی

  اسامی قبول شدگان در یازدهمین آزمون دوره ایمنی آزمایشگاهی

  آدرس تلگرام آزمایشگاه مرکزی

  جزوه یازدهمین دوره ایمنی آزمایشگاهی

  برگزاری آزمون یازدهمین دوره ایمنی آزمایشگاهی

انجام آزمون
--------------------------------------

خدمات قابل اجرا در بخش تجزیه دستگاهی :
آزمایشات روغن و تغییر نتایج به دست آمده از آزمایشات
اندازه گیری اسیدهای چرب ، اسیدهای آلی، آمینو اسیدهای آزاد، ویتامینها ، آنتی اكسیدان ها، فنل، بتاكاروتن
آنالیز سموم و آفت كش ها، آلكالوئیدها و قندها

خدمات قابل اجرا در بخش ژنتیك و بیوتكنولوژی :
استخراج DNA ، RNA, و پروتئین
سنتز cِDNA
تكثیر قطعات ژنومیك
آنالیز بیان ژن
الكتروفورز افقی و عمودی
تصویر برداری از ژل آگاروز حاوی رنگ فلورسنت با دستگاه ژلداك
آنالیز بیوانفورماتیكی

نحوه دریافت خدمات
--------------------------------------

به اطلاع كلیه پژوهشگران محترم می رساند از این پس جهت درخواست خدمات آزمایشگاهی فرم های آنلاین ذیل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پس از پر كردن این فرم ها توسط متقاضیان از طریق لینك های یاد شده به صورت آنلاین، كارشناسان آزمایشگاه درخواست های رسیده را بررسی كرده و جهت تعیین جزئیات فنی آزمایش با متقاضیان تماس خواهند گرفت.
 فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی: تجزيه دستگاهی
 فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی: ژنتيک و بیوتکنولوژی
 راهنمای تکمیل فرم ها
  2014© تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.
پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - كرج - ایران - صندوق پستی: 4111
لطفا پیشنهادات خود را به آدرس webadmin@can.ut.ac.ir ارسال نمایید.