آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1389 تاسیس و در راستای فراهم کردن تجهیزات پیشرفته و حساس و ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دقیق به تمامی رشته های این پردیس و سایر دانشگاه های کشور فعالیت می کند. این خدمات در دو بخش تجزیه شیمیایی مواد و ژنتیک و بیوتکنولوژی می باشند.

محققین محترم در صورت نیاز به استفاده از این خدمات، پس از تکمیل فرم های مربوط به نوع آزمایش و ارسال آن به دفتر پذیرش آزمایشگاه مرکزی می توانند نمونه های خود را تحویل و نتایج مورد نیاز را با مشاوره کارشناسان مرکز دریافت کنند.

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با پیشینه تاریخی طولانی در تربیت متخصصین در زمینه های متنوع علوم کشاورزی و منابع طبیعی و ارائه خدمات بی شمارفنی و مشاوره ای در این زمینه ها، بزرگترین و گسترده ترین مرجع آموزشی و پژوهشی علوم و فنون بخش های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی می باشد.

آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به منظور افزایش بهره وری استفاده از امکانات بخش های متنوع پژوهشی و فراهم ساختن زمینه و بستر لازم جهت انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی ، استفاده بهینه از توان پژوهشی اعضای هیات علمی و بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی تاسیس شده است. آزمایشگاه مرکزی با ارایه خدمات مشاوره ای و انجام فعالیت های متنوع آزمایشگاهی در زمینه های مختلف علوم و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می تواند به عنوان آزمایشگاه مرجع در سطح کشوری و منطقه ای ایفای وظیفه نماید.

اخبار و رویدادها
--------------------------------------

  برگزاری نوزدهمین دوره "آشنایی با اصول ایمنی کار در آزمایشگاه "

  تخفیف زمستانه شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی (labsnet)

  برگزاری آزمون هجدهمین دوره "آشنایی با اصول ایمنی کار در آزمایشگاه "

  برگزاری هجدهمین دوره "آشنایی با اصول ایمنی کار در آزمایشگاه "

  آنالیزآمیگدالین با استفاده از دستگاه HPLC

انجام آزمون
--------------------------------------

خدمات قابل اجرا در بخش تجزیه دستگاهی :
آزمایشات روغن و تغییر نتایج به دست آمده از آزمایشات
اندازه گیری اسیدهای چرب ، اسیدهای آلی، آمینو اسیدهای آزاد، ویتامینها ، آنتی اكسیدان ها، فنل، بتاكاروتن
آنالیز سموم و آفت كش ها، آلكالوئیدها و قندها

خدمات قابل اجرا در بخش ژنتیك و بیوتكنولوژی :
استخراج DNA ، RNA, و پروتئین
سنتز cِDNA
تكثیر قطعات ژنومیك
آنالیز بیان ژن
الكتروفورز افقی و عمودی
تصویر برداری از ژل آگاروز حاوی رنگ فلورسنت با دستگاه ژلداك
آنالیز بیوانفورماتیكی

نحوه دریافت خدمات
--------------------------------------

به اطلاع كلیه پژوهشگران محترم می رساند جهت دریافت خدمات آزمایشگاهی، لطفا از طریق رایانامه centrallab.can@ut.ac.ir و یا مراجعه حضوری به آدرس: کرج، بلوار امامزاده حسن، روبروی خوابگاه پسران، آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کدپستی 77871-31587 مراجعه نمایند.
  دستگاه های بخش تجزیه آزمایشگاه مرکزی
  2014© تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.
پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - كرج - ایران - صندوق پستی: 4111
لطفا پیشنهادات خود را به آدرس madadi@ut.ac.ir ارسال نمایید.