آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1389 تاسیس و در راستای فراهم کردن تجهیزات پیشرفته و حساس و ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دقیق به تمامی رشته های این پردیس و سایر دانشگاه های کشور فعالیت می کند. این خدمات در دو بخش تجزیه شیمیایی مواد و ژنتیک و بیوتکنولوژی می باشند.

محققین محترم در صورت نیاز به استفاده از این خدمات، پس از تکمیل فرم های مربوط به نوع آزمایش و ارسال آن به دفتر پذیرش آزمایشگاه مرکزی می توانند نمونه های خود را تحویل و نتایج مورد نیاز را با مشاوره کارشناسان مرکز دریافت کنند.

 آزمون مجدد یازدهمین دوره ایمنی آزمایشگاهی

به اطلاع دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی می رساند . آزمون مجدد یازدهمین دوره ایمنی آزمایشگاهی در روز دوشنبه مورخ 1395/9/29 راس ساعت 14 لغایت 16 در سالن مهدوی گروه خاکشناسی برگزار می گردد. دانشجویا ن محترم جهت شرکت در آزمون به آزمایشگاه مرکزی مراجعه و ثبت نام نمایند.

اطلاعات بیشتر
  2014© تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.
پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - كرج - ایران - صندوق پستی: 4111
لطفا پیشنهادات خود را به آدرس webadmin@can.ut.ac.ir ارسال نمایید.