آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1389 تاسیس و در راستای فراهم کردن تجهیزات پیشرفته و حساس و ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دقیق به تمامی رشته های این پردیس و سایر دانشگاه های کشور فعالیت می کند. این خدمات در دو بخش تجزیه شیمیایی مواد و ژنتیک و بیوتکنولوژی می باشند.

محققین محترم در صورت نیاز به استفاده از این خدمات، پس از تکمیل فرم های مربوط به نوع آزمایش و ارسال آن به دفتر پذیرش آزمایشگاه مرکزی می توانند نمونه های خود را تحویل و نتایج مورد نیاز را با مشاوره کارشناسان مرکز دریافت کنند.

 اسامی قبول شدگان در آزمون محدد سیزدهمین دوره ایمنی آزمایشگاهی

اسامی قبول شدگان دذ آزمون محدد سیزدهمین دوره ایمنی آزمایشگاهیبه شرح ذیل می باشد. 1 - بهناز محمودی 2- مریم جلالی 3- مهسا احمد زاده 4- مریم نصراله پور مقدم 5- احمد یزدی مومن 6 -سیده غزاله سلیمی 7- مریم هدایتی8- حسن شیخ زاده 9 -مرتضی چشمی 10- محمود بحری

اطلاعات بیشتر
  2014© تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.
پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - كرج - ایران - صندوق پستی: 4111
لطفا پیشنهادات خود را به آدرس webadmin@can.ut.ac.ir ارسال نمایید.