آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1389 تاسیس و در راستای فراهم کردن تجهیزات پیشرفته و حساس و ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دقیق به تمامی رشته های این پردیس و سایر دانشگاه های کشور فعالیت می کند. این خدمات در دو بخش تجزیه شیمیایی مواد و ژنتیک و بیوتکنولوژی می باشند.

محققین محترم در صورت نیاز به استفاده از این خدمات، پس از تکمیل فرم های مربوط به نوع آزمایش و ارسال آن به دفتر پذیرش آزمایشگاه مرکزی می توانند نمونه های خود را تحویل و نتایج مورد نیاز را با مشاوره کارشناسان مرکز دریافت کنند.

 اسامی قبول شدگان در سیزدهمین آزمون دوره ایمنی آزمایشگاهی

اسامی قبول شدگان سیزدهمین آزمون دوره ایمنی آزمایشگاهی بشرح ذیل می باشد. 1- سيد فاضل مير احمدي 2- مهدي محمدي 3- هانيه تكبيرگو 4- كامران كمالي 5- نگاه كريمي 6- شقايق حسن پور 7- فاطمه اكرمي 8- حسين حاجي طهراني 9- محبوبه حسين زاده 10- منيژه داريوش نژاد 11- الهام عرب يار محمدي 12- اصغر بهاگير 13- سميه ريخته گران 14- شيما نسيمي 15- آيدا وفادار 16- محبوبه سعيدي 17- نعيمه سماواتيان 18- مصطفي اسمعيل زاده آذر 19- حميد اردوخاني 20- فهيمه شاه حسيني 21- مهدي اخوان مقدم 22- الناز كيارسي عليخاني 23- سجاد حضرتي 24- كامياب نجفي

اطلاعات بیشتر
  2014© تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.
پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - كرج - ایران - صندوق پستی: 4111
لطفا پیشنهادات خود را به آدرس webadmin@can.ut.ac.ir ارسال نمایید.