آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1389 تاسیس و در راستای فراهم کردن تجهیزات پیشرفته و حساس و ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دقیق به تمامی رشته های این پردیس و سایر دانشگاه های کشور فعالیت می کند. این خدمات در دو بخش تجزیه شیمیایی مواد و ژنتیک و بیوتکنولوژی می باشند.

محققین محترم در صورت نیاز به استفاده از این خدمات، پس از تکمیل فرم های مربوط به نوع آزمایش و ارسال آن به دفتر پذیرش آزمایشگاه مرکزی می توانند نمونه های خود را تحویل و نتایج مورد نیاز را با مشاوره کارشناسان مرکز دریافت کنند.

 اسامی قبول شدگان در یازدهمین آزمون دوره ایمنی آزمایشگاهی

اسامی قبول شدگان یازدهمین آزمون دوره ایمنی آزمایشگاهی بشرح ذیل می باشد.1 امین سیدزاده آبیاری 2 میلاد محمدی آبیاری 3 آیت طاهری دهکردی باغبانی 4 بهناز سیرویی نژاد باغبانی 5 سولماز توکلی باغبانی 6 سیده رقیه حسینی خلیلی باغبانی 7 شیرین مرادی باغبانی 8 طاهره گودرزی باغبانی 9 عدنا سلوم باغبانی 10 مایکل العبود باغبانی 11 محمد بدلی زرج آباد باغبانی 12 مهسا اسدی باغبانی 13 مینا محبی باغبانی 14 یوسف غلامی باغبانی 15 فتح اله احمدی گل بیوتکنولوژی 16 پانیذ ایرانمنش خاکشناسی 17 سحر نساج بخارایی خاکشناسی 18 ملکا برزگر مروستی خاکشناسی 19 آرزو گل محمدیان شیلات 20 بهمن پور یونس شیلات 21 پگاه فرهنگ شیلات 22 حسن نژاد حیدری شیلات 23 شهرزاد شهلا پور شیلات 24 فرنوش دهقانی شیلات 25 قاسم محمدی شیلات 26 کبری ضیایی شیلات 27 محبوبه میرزایی شیلات 28 معصومه سلگی شیلات 29 ملیحه طاهری شیلات 30 مهدیه طاهری شیلات 31 نگار فخاری شیلات 32 حامد قلی زاده صنایع چوب 33 صفیه حسین آبادی گیاه پزشکی 34 محمد همایون زاده بایی گیاه پزشکی 35 نرگس عباسی نشنیزی گیاه پزشکی

اطلاعات بیشتر
  2014© تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.
پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - كرج - ایران - صندوق پستی: 4111
لطفا پیشنهادات خود را به آدرس webadmin@can.ut.ac.ir ارسال نمایید.