آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1389 تاسیس و در راستای فراهم کردن تجهیزات پیشرفته و حساس و ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دقیق به تمامی رشته های این پردیس و سایر دانشگاه های کشور فعالیت می کند. این خدمات در دو بخش تجزیه شیمیایی مواد و ژنتیک و بیوتکنولوژی می باشند.

محققین محترم در صورت نیاز به استفاده از این خدمات، پس از تکمیل فرم های مربوط به نوع آزمایش و ارسال آن به دفتر پذیرش آزمایشگاه مرکزی می توانند نمونه های خود را تحویل و نتایج مورد نیاز را با مشاوره کارشناسان مرکز دریافت کنند.

 اندازه گیری صفات بیوشیمیایی وفیزیولوژیکی با دستگاه اسپکتروفتومتری

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند که آزمایشگاه مرکزی پردیس آمادگی انجام اندازه گیری تعدادی از صفات بیوشیمیایی وفیزیولوژیکی با دستگاه اسپکتروفتومتری مانند اسید آمینه پرولین، قندهای محلول و نامحلول، آنزیم های آنتی اکسیدان، کلروفیل و کارتنوئیدها و .... را دارد.

اطلاعات بیشتر
  2014© تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.
پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - كرج - ایران - صندوق پستی: 4111
لطفا پیشنهادات خود را به آدرس webadmin@can.ut.ac.ir ارسال نمایید.